Filia Biblioteczna w Surowem ogłasza konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsza pisanka Wielkanocna'' dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klasy ,,O'' i I - III z terenu Gminy Czarnia.

Zgłoszenia na właściwym formularzu wraz z pracami konkursowymi przyjmujemy do 9 kwietnia 2022 roku w placówce Filii Bibliotecznej w Surowem (uczniowie SP w Surowem mają możliwość zgłaszania prac w sekretariacie szkoły) oraz w GBP w Czarni. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do udziału w konkursie. 

 

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne w placówce Filii Bibliotecznej w Surowem oraz w GBP w Czarni a także do pobrania poniżej: