W dniu 14 sierpnia 2022 roku odbyła się 33. Niedziela na Wsi w Czarni k. Myszyńca połączona z odpustem Św. Rocha.

Taki klimat można odnaleźć tylko w Czarni – było przepysznie, kurpiowsko, kolorowo, radośnie i swojsko.

 

Regulamin konkursu kulinarnego
NA WYKONANIE POTRAWY Z WYKORZYSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ogłasza konkurs kulinarny NA WYKONANIE POTRAWY Z WYKOSTANIEM PRODUKTÓW REGIONALNYCH dla wszysykich mieszkańców powiatu ostrołęckiego.

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

 

Regulamin konkursu fotograficznego
KURPIE W OBIEKTYWIE

 

Zapraszamy do udziału w konkursach Wielkanocnych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni oraz Filię w Surowych.