W dniu 17 grudnia 2021 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem odbyło się oficjalne wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Konkursów Bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni.

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ma zaszczyt ogłosić Konkursy Bożonarodzeniowe dla uczniów szkół podstawowych:

  • Wiedzy o Bożym Narodzeniu -  konkurs dla klas IV - VIII
  • Najpiękniejsza bombka -  konkurs dla klas I - VIII
  • Magia Bożego Narodzenia -  konkurs poetycki dla klas V - VIII.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni
ogłasza nabór na wolne stanowisko


GŁÓWNY KSIĘGOWY


w wymiarze 1/4 etatu na podstawie umowy o pracę

Z radością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni wraz z Filią w Surowem otrzymała środki na realizację zadania ,,Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formie e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Piorytet1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach 2.0''
Biblioteka uzyskała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 7 000,00 zł.

Gminna Biblioteką Publiczna w Czarni ma zaszczyt ogłosić XXXVIII Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej "Kurpie Zielone w literaturze".

Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży literaturą Kurpiowszczyzny, ukazującą przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na piękno poezji oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich i rozwijanie umiejętności przekazywania swoich przemyśleń w formie poetyckiej. 

W tym roku forma pozostaje utrzymana w trybie zdalnym.