Regulamin konkursu fotograficznego
KURPIE W OBIEKTYWIE

 

Deklaracja dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni.

Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Czarnia.

W dniach od 4 do 8 lipca dzieci z terenu Gminy Czarnia mogły spędzić czas w naszej bibliotece. Przygotowałyśmy dla naszych uczestników nie lada atrakcje pod okiem profesjonalnych animatorek AB Animator Anna Biarda.

W dniu 17 grudnia 2021 roku na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czarni oraz Publicznej Szkoły Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Surowem odbyło się oficjalne wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Konkursów Bożonarodzeniowych zorganizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Czarni.