W dniu 23 marca 2023 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarni odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, której celem było wyłonienie wniosków do dofinansowania w ramach inicjatyw oddolnych w zadaniu "Przez okno biblioteki" w ramach projektu BLISKO Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Komisja obradowała w składzie:

  1. Monika Rydel (Inspektor ds. funduszy zewnętrznych i zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Czarnia) – przewodnicząca.
  2. Ewelina Brakoniecka (Członek Rady Gminy Czarnia) – członek komisji.
  3. Dorota Jolanta Młynarska (Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni) – członek komisji.
  4. Anna Szydlik (Kustosz w Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni) – członek komisji.

W ramach konkursu wpłynęło łącznie wpłynęło 9 wniosków na inicjatywy oddolne, których wnioskodawcami były:

  • 2 grupy formalne.
  • 3 grupy nieformalne.
  • 4 osoby fizyczne.

Wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Oceny dokonywano na podstawie punktacji określonej w Regulaminie konkursu na inicjatywy oddolne.

Do dofinansowania wybrano 5 wniosków, 4 wnioski nie otrzymały dofinansowania ze względu na brak dostępnych środków.

Zapraszamy do zapoznania się z listami rankingowymi. Z wnioskodawcami pracownicy Biblioteki będą kontaktowali się telefonicznie w celu podpisania umów i omówienia realizacji inicjatyw.

 

 

Zadanie pn. "Przez okno biblioteki" realizowane jest w ramach projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

Projekt realizowany ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025.