W dniu 14 października 2022 r. w Zawadach obyła się konferencja "LITERACKIE DZIEDZICTWO KURPIÓW".

Biblioteka w Czarni zaprosiła na konferencję o literackim dziedzictwie Kurpiów partnerów, lokalnych liderów oraz przedstawicieli sąsiednich bibliotek.
Prelegenci podzielili się swoją wiedzą, doświadczeniami, przemyśleniami, twórczością. Każdy z nich zaprezentował inną tematykę w swoim referacie.
Było to bardzo interesujące i owocne spotkanie, które miało na celu przybliżenie twórczości o tematyce Kurpiowskiej i jej wpływie na dziedzictwo Kurpiów.
Uczestnicy konferencji byli pod ogromnym wrażeniem profesjonalności i szerokiej tematyki wygłaszanych referatów. Konferencja połączyła kilka pokoleń twórców. Było to bardzo ciekawe doświadczenie wywołujące podziw u słuchających.
Jesteśmy dumni i wdzięczni, że znaleźliście czas aby nas odwiedzić i podzielić się swoimi przemyśleniami. Jesteśmy pewni, że DZIEDZICTWO KURPIÓW JEST W DOBRYCH RĘKACH.
Dziękujemy również, że swoją obecnością zaszczycili nas goście zaproszeni.

W czasie konferencji można było wysłuchać prelegentów, takich jak:

  • Witold Kuczyński
  • Laura Bziukiewicz
  • Mieczyslaw Olender
  • Małgorzata Urszula Laska
  • Dariusz Łukaszewski
  • Krystyna Laszczych
  • Tomasz Mierzejek
  • Iwona Choroszewska Zyśk

Zadanie pn. "Przez okno biblioteki" zrealizowano w ramach projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność.

 

Projekt realizowany ze środków finansowych z budżetu Priorytetu 4 Kierunek interwencji 4.1 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w latach 2021-2025.